ไลฟ์โค้ชสมาพันธ์เข็มทิศฯ ต่างจากไลฟ์โค้ชอื่นอย่างไร

ใส่ความเห็น

กุมภาพันธ์ 9, 2013 โดย PINTO

ไลฟ์โค้ชของสมาพันธ์ฯ แตกต่างอย่างไรกับไลฟ์โค้ชที่มีอยู่ทั่วเมืองในปัจจุบันนี้
สมาพันธ์ไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก

สมาพันธ์ไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก

ไลฟ์โค้ชที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯทุกคนได้รับการดูแลด้านจิตสำนึกการันตีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งใจและกายที่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ไลฟ์โค้ชทุกคนนอกจากผ่านการคลี่คลายปมปัญหาชีวิตของตนเอง และถูกฝึกให้เรียนรู้ เข้าใจ เห็นปัญหาที่เป็นปมล็อคของผู้เดินเข้ามาขอคำปรึกษา สิ่งสำคัญของมาตรฐานไลฟ์โค้ชคือการถูกฝึกฝนให้มีทักษะการเป็นผู้ให้ และใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถเดินออกจากจุดที่เป็นปมล็อคของเขาเองและสามารถก้าวข้ามปัญหาความกลัวในใจ เห็นผลลัพธ์การสร้างผลงานให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขสมหวัง

จากการถูกฝึกให้ก้าวข้ามเพื่อให้การช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้ ทุกคนจึงอยู่ภายใต้การดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณ ห้ามมิให้ไลฟ์โค้ชให้คำปรึกษาเพื่อสนอง (ปม) ความต้องการของตนเอง ทุกคนได้รับการขัดเกลา บ่มเพาะจิตใจการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

มีคนเขียนมาถามว่าไลฟ์โค้ชที่เป็นดีเจคนหนึ่งที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์การรับดูแล บำบัด ให้คำปรึกษาชีวิต และกล่าวอ้างถึงการเป็นศิษย์ของครูอ้อย ทางสมาพันธ์ฯรับรองแล้วหรือไม่?

ขอตอบ ณ ที่นี้ว่าทุกคนที่ผ่านการเรียนในห้องเรียนเข็มทิศจนครบคอร์ส 7 วัน และ 9 วัน ทุกคนมีสิทธิได้รับ Certificate ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักสากลของสถาบัน Neuro-linguistic programming เหมือนกับที่มีการเปิดสอนอยู่มากมาย หากทว่าความแตกต่างของผู้ที่จบจากการเรียนในคอร์สเข็มทิศฯ ภายใต้การดูแลของครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง คือ การได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของจิตวิญญานการเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การมีพี่เลี้ยงโค้ชที่เป็นทีมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะรักษาสเตทและพลังงานของโค้ชอยู่ในสภาวะที่มีสติรู้ใจรู้กายพร้อมเสมอ

ดังนั้นคนที่เรียนจบ แต่หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯที่แจ้งความจำนงค์ชัดว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น จึงถือว่ายังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเป็นไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก เพราะสมาพันธ์ฯไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบดูแลด้านพฤติกรรมและจิตใจว่า พวกเขาเหล่านั้นมีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านจิตใจเพียงไร อยู่ในสภาวะของการเป็นผู้ขาดแคลนทางใจหรือไม่ สภาพความสมบูรณ์ทางใจมีความพร้อมในการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแก่ผู้มาขอคำปรึกษา หรือต้องการตอบสนองบางสิ่งในใจที่ตนขาดแคลน ไม่เคยมี ไม่เคยได้รับจากคนอื่นๆ

พึงระวังไลฟ์โค้ชจิตใต้สำนึกที่ยังมีสิ่งที่ตนเอง เจ็บช้ำ ขาดแคลนกับอดีต เพราะสิ่งที่ผู้ไปขอคำปรึกษาคือความหลงผิด เห็นผิด เดินเส้นทางเดียวกับโค้ชที่ล้มเหลวกับปมอดีตบางอย่างในชีวิตที่ตัวเขาเองรู้สึกขาดแคลน

หากใครไม่แน่ใจว่าไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึกคนไหนได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ฯ หรืออยู่ในความดูแลของสมาพันธ์ฯ หรือไม่ สอบถามเข้ามาได้ที่กล่องข้อความค่ะ…

อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไลฟ์โค้ชที่วันนี้ถูกรับรองว่าใช่ อนาคตอาจไม่ใช่ได้เช่นกัน ถ้าพวกเขาเหล่านั้น ไม่ยอมฝึกฝน พัฒนาคุณภาพจิตใจให้เติบโต ก้าวข้ามอดีต ออกจากพื้นที่ฉันคือความล้มเหลวที่เป็นปมปัญหาในใจของตัวเขาเอง

ดูแลรักษาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเราเองให้ปลอดภัยจากการถูกคนที่ไม่อยู่ในสภาวะพร้อมนำทางพาเราไปในจุดที่ทำให้เรามั่นคง ทีมงานยินดีตอบคำถามหากท่านไม่แน่ใจว่าไลฟ์โค้ชที่ท่านรู้จัก ผ่านการรับรองมาตรฐานของสมาพันธ์และมีสภาพจิตใจสมบูรณ์พร้อมหรือไม่

ท่านสามารถส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ สมาพันธ์ฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
จาก ทีมงามสมาพันธ์ไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก

http://www.facebook.com/Thaicoach

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

คลังเก็บ

%d bloggers like this: